Copernicus SKA

Opis Spółki

Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Spółka powstała w 2013 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń Copernicus Securities S.A.

Relacje Inwestorskie

Kontakt


Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Copernicus SKA treści dotyczących oferty Copernicus SKA na podany przez mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.z 2014r. poz 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Copernicus SKA dla celów marketingu bezpośredniego w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Copernicus SKA