Copernicus SKA

Opis Spółki

Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Spółka powstała w 2013 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń Copernicus Securities S.A.

Relacje Inwestorskie

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Copernicus Services sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

Kontakt


Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Copernicus SKA treści dotyczących oferty Copernicus SKA na podany przez mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.z 2014r. poz 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Copernicus SKA dla celów marketingu bezpośredniego w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Copernicus SKA